Надпис на латински
rabanus | 21.11.2021 | 0 Коментари

Популярни латински сентенции

Abo in pace – Върви с мир

Abusus abusum invocat – Бедите никога не идват сами

Amor vincit omnia – Любовта побеждава всичко

Ars longa, vita brevis (est) – Животът е кратък, изкуството е вечно

Aut Caesar, aut nihil – Или всичко или нищо

Ave Caesar, morituri te salutant – Отиващите на смърт, Цезаре, те приветстват!

Barba crescit, caput nescit – Дълги коси, къс ум

Bis dat qui cito dat – Който върши нещата бързо, ги върши два пъти

Clavus clavo pellitur – Клин клин избива

Cogito ergo sum – Мисля, значи съществувам

De mortius aut bene, aut nihil – За мъртвите или добро или нищо.

Dum spiro, spero – Докато дишам се надявам

Duobus certantibus tertius gaudet – Двама се карат – третият печели

Dura lex, sed lex – Законът е суров, но е закон (т.е. дори лошите закони трябва да се спазват)

Divide et impera! – Разделяй и владей!

E fructu arbor cognoscitur – Дървото се познава по плода

Elephantum ex musca facis – Да правиш от мухата слон

Epistula non erubescit – Хартията не се черви

Errare humanum est – Човешко е да се греши

Excusatio non petita accusatio manifesta – Гузен, негонен бяга

Experentia est optima magistra – Опитът е най-добрият учител

Feci quod potui faciant meliora potentes – Направих всичко, което можах. Който може, да направи повече

Festina lente! – Бързай бавно!

Fortes fortuna juiat – Съдбата помага на смелите

Genibus nitito canus – На колене, куче!

Historia est magistra vitae – Историята е учителката на живота

Homo homini lupus est – Човек за човека е вълк

Homo sapiens – Разумен човек

Homo sum: humani nihil a me alienum puto – Аз съм човек и нищо човешко не ми е чуждо

In vino veritas – Истината е във виното

Littera scripta manet – Написаното остава

Lupus in fabula – Говорим за вълка, а той в кошарата

Lupus non mordet lupum – Вълк вълка не хапе

Mens sana in corpore sano – Здрав дух в здраво тяло

Nemo omnia potest scire – Никой не може да знае всичко

Non bis in idem. – Не два пъти за едно и също. (Принцип на наказателното право – след като някой е наказан веднъж, не може да бъде наказан втори път.)

Non est fumus absque igne – Няма дим без огън

Oderint, dum metuant – Нека мразят, стига да се страхуват (думи на Калигула)

O sancta simplicitas! – О свещена простота! (думи на Ян Хус към хората, добавили дърва към кладата му)

O tempora! O mores! – О времена, о нрави!

Pecunia non olet – Парите не миришат

Pulsate et aperietur vobis – Чукайте и ще ви се отвори

Qualis rex, talis grex – Какъвто е попът, такава е и енорията

Qualis dominus, tales servi – Какъвто господарят, такъв е и слугата

Qui tacet, consentire videtur – Мълчанието е знак за съгласие

Repetitio est mater studiorum – Повторението е майка на знанието

Salus populi summa lex – Благото на народа е най-висш закон

Scripta manent, verba volant – Написаното остава, думите отлитат

Scio me nihil scire – Аз знам, че нищо не знам

Sero (tarle) venientibus – ossa – За закъснелите остават само кокали

Si taces, consentus – Който мълчи, се съгласява

Si vis pacem, para bellum – Искаш мир – готви се за война

Tempora mutantur et nos mutamur in illis – Времената се менят и ние се променяме с тях

Tempus consilium dabet – Времето ще покаже

Tu quoque, mi fili Brute – И ти ли, Бруте, сине мой?! (думите на Юлий Цезар към Брут, когото видял сред убийците си)

Ubi bene, ibi patria – Където е добре, там е родината

Una hirundo ver non facit – Една птичка пролет не прави

Veni, vidi, vici – Дойдох, видях, победих

Verba volant, scripta manent – Думите отлитат, написано остава

Vim vi repellere licet – Насилието се позволява да бъде отблъсвано със сила

Vox populi – vox Dei – Глас народен – глас божи