Описание

ДКЦ АВИС МЕДИКА е разположен в централната градска част на град Плевен в непосредствена близост до пешеходната зона и музея “Освобождението на Плевен”. Сградата е с РЗП 2500 кв.м. и се състои от стара част – паметник на културата, строена през 1923 година с РЗП 700 кв.м. и ново изградена пристройка с РЗП 1800 кв.м. Старата сграда е реставрирана и функционално преустроена в ДКЦ през 2000 година, а новата част покрива съществуващия калкан на страта сграда. Двете части са функционално свързани, с проходи на всеки етаж.  В него е разположен и панорамен асансьор. Идеята е  интериорът да не кореспондира от пръв поглед със здравно заведение. По този начин духа на старата архитектура се пренася в интериора на сградата. В сутерена на сградата е разположена голяма физиотерапия и клинична лаборатория с уютна чакалня и санитарни възли пригодени за инвалиди. На партерния етаж е разположена регистратура и просторно фоайе, ядрено-магнитен резонанс и лекарски кабинети. На останалите етажи са разположени лекарски кабинети с различна големина, според спецификата на отделните специалности.

Фото галерия

Видео