Описание

В здравното заведение се извършва рехабилитация и продължително лечение на пациенти с големи хирургични и ортопедични операции, инсулти, сърдечни инфаркти и сърдечни операции, за които има сключен договор с НЗОК.

Фото галерия